Nästa klubbtävling:

 

På skjutbanan fortsätter vi att hålla avstånd, värna om varandra och undvika trängsel!

Den som har "symtom" stannar hemma!

Tänk på att det fortfarande är mycket hög smittorisk i samhället och ingen vill bli sjuk!

 

 

=====

Fredag 22 jauari 2021 klockan 10.30 är det Senior-Träff.

=====