Nästa klubbtävling:

 

=====

Onsdag 22 maj klockan 18.00 skjuter vi HO 6 + Precision 15.

=====

Torsdag 23 maj klockan 18.00 har vi Militär Snabb 6.

=====

Onsdag 29 maj klockan 18.00 skjuter vi HO 7 + Precision 16.

=====

Torsdag 30 maj klockan 18.00 har vi Militär Snabb 7.

=====

Lördag 1 juni klockan 10.00 skjuter vi HO 8 + Precision 17.

=====

Måndag 3 juni klockan 18.00 är det "För de med lånevapen". Anmälan enl rutin.

=====

Onsdag 5 juni klockan 18.00 skjuter vi HO 9 + Precision 18.

=====

 

 

 

 

Enl styrelsebeslut 24/4 är KM Prec A flyttat till 21/8 och KM Prec B är flyttat till 28/8, start klockan 18.00 på båda.

KrM Precision C-vapen, slutlig resultatlista.