Nästa klubbtävling:

 

p.g.a. den rådande situationen i samhället har vi haft de organiserade klubbtävlingarna inställda.

Nu, när vi mjukstartar får vi räkna med en del förändringar i skjutprogrammet en tid framöver.

Men vi fortsätter hålla avstånd, värna om varandra och undvika trängsel!

Den som har "symtom" stannar hemma!

=====

Söndag 31 maj klockan 10.00 skjuter vi Figur C 30.

=====

Måndag 1 juni klockan 18.00 skjuter "De med lånevapen". (anmäl enl rutin).

=====

Onsdag 3 juni klockan 18.00 skjuter vi Precision 16.

=====

Torsdag 4 juni klockan 18.00 är det MilitärSnabb 8.

=====

Fredag 5 juni klockan 18.00 är det Svartkrut 6.

=====

Lördag 6 juni klockan 10.00 skjuter vi Hemorten 6 + Precison 17.

=====

Måndag 8 juni klockan 18.00 skjuter "De med lånevapen". (anmäl enl rutin).

=====